Touchpoints

Touchpoints i forbindelse med din Employer Branding skal planlægges, så du får meste effekt og ud af dit markedsføringsbudget.

For at vi har det samme udgangspunkt for at skabe værdi for dig, så har jeg lavet følgende definition af, hvad et touchpoint er:

Hvad er touchpoints?

Touchpoints er de kontaktpunkter, som du har med de unge, der er på en rejse fra den første kontakt til, at de unge har søgt jobbet hos dig. Hvordan du efterfølgende kører din onboarding og employer advocacy kommunikationsstrategi, er i denne sammenhæng ikke så relevant.

Det er ikke antallet af touchpoints, som er afgørende for en god marketingkampagne. Det er derimod vigtigt, at du forholder dig til:

  • Om du har de rigtige touchpoints
  • Valg af medier
  • Valg af format (tekst, foto, video, podcast, tv og messe)
  • Hvilket tidsinterval og hvilken hyppighed
  • Om du bruger de rigtige ord og budskaber

Touchpoint analyse

Analysen foregår i tre tempi:

  1. For at finde de kontaktpunkter, som virker bedst for dig, så skal du starte med at tage en tur i helikopteren og tænke over alle de muligheder der er for, at en potentiel ansøger kan få information om dig. I dette scenarie tager du ikke hensyn til dit markedsføringsbudget.
  2. Når du så har udfyldt dit skema, inklusiv underpunkter, så vurderer du, hvilke kontaktpunkter, som er relevante for din målgruppe. Øvelsen bliver lettere, hvis du prøver at sætte dig i ansøgernes sted.
  3. Til sidst sammenholder du facit i punkt 2 med dit markedsføringsbudget, så du finder ud af, hvor du får mest for dine markedsføringskroner, uden at kæden hopper af undervejs.

Eksempler på touchpoints til din analyse kan være: Sociale medier (hvilke?), Anmeldelser (Trustpilot, Facebook), Udtalelser (video, Linkedin), Mund til mund, Events (messe, åbent hus), Jobportaler (jobopslag og CV-database), Reklame (offline og online), PR (nyheds-og ungdomsmedier) og så videre. Her kan du få mere inspiration i: Dit valg af medier.

Touchpoints customer journey

For at en ansøger tager hele rejsen til ultimativt at søge jobbet hos dig, eller anbefale jobbet til en god ven, så kræver det, at du skaber tryghed på hele rejsen. De unge i dag, er meget hurtigt videre til en af dine konkurrenter, hvis der opstår utryghed eller endnu værre, mistillid.

Der findes mange modeller for at kortlægge den jobsøgendes customer journey, men en af de enkle modeller er AIDA-modellen, som du kan høre mere om her:

Ole Holdgaard