Generation Z – iGenerationen

Her vil jeg lave en hurtig gennemgang af, hvad du som minimum bør vide om generation Z, for at kunne lave en målrettet markedsføring.

Ønsker du at komme mere i dybden, så kontakt mig vedrørende en møde, så vi tage konkret udgangspunkt i din case.

Generation Z alder

Generation Z er født i 1995 og fremefter, så de er på vej ind på arbejdsmarkedet lige nu. I 2022 vil generation Z, også kaldt for iGenerationen, udgøre 25% af arbejdsstyrken. Men lad os starte med at få defineret, hvordan denne generation af unge har præferencer i forhold til værdier, venner og adfærd.

Generation Z definition

Generation Z er født på et tidspunkt, hvor der i familierne i høj grad har fokus på at give børnene de bedste forudsætninger, hvilket er en modreaktion på fattig 80´erne, hvor kartoffelkur og andre reformer gjorde store indhug i privatøkonomien, samtidig med at Danmark var plaget af arbejdsløshed.

Forældrene begynder her at inddrage børnene i beslutninger og børnene bliver hurtigt små voksne med egne meninger. Det er også derfor at begreber som curlingbørn eller trofæbørn opstår. Børnene bliver for forældrene et udstillingsbillede på, at her er der tale om en lykkelig familie, der har styr på alt – inklusiv børnene, samt børnenes livsstil og goder.

I Folkeskolen starter man med en mere individuel tilgang til eleverne. Der er nu fokus på den individuelles behov og talent. De unge bliver trænet i personlige præstationer, men også i at kunne indgå i et gruppearbejde.

Den første PlayStation kommer i 1994, så ‘Gen Z’, som generationen også bliver kaldt, er vokset op med elektroniske spil. Og på ønskelisten til konfirmationen skriver Gen Z: Ipod og Iphone.

Dette bliver springbrættet til, at den sociale adfærd ændrer sig. De starter med at besøge hinanden for at spille sammen, men det ændrer sig til, at man individuelt går hjem fra skole, for så at chatte, game og snappe (at bruge Snapchat) med venner og veninder via internettet. Det kommer jeg tilbage til i afsnittet om: ‘Digitalt indfødte’.

Generaliseringer kan være farlige, men tager vi hele denne generation over én kam, så har generation Z aldrig savnet forbrugsgoder, og de jagter det perfekte, da hele deres liv har været iscenesat.

Deres curlingmødre og fædre har opdraget deres børn til at stræbe efter det perfekte ydre – og godt hjulpet på vej af de sociale medier, så skaber det en høj grad af dårligt selvværd hos de unge, da Instagrams drømmefilter og tilkøb af foto-redigeringsprogrammer er lige så naturligt for de unge at bruge, som at blinke med øjnene.

Generation Z kendetegn

iGenerationen er vant til at få feedback konstant, og de bruger Google og Youtube til at finde svar på næsten alt. Det er vigtig viden for dig, når du skal lave dine Employer Branding kampagner.

Denne generation af unge tænker: Hvis det ikke findes på nettet, så findes det ikke. Med andre ord, er du ikke synlig på nettet, så vil du aldrig modtage en ansøgning. Og det er også på nettet at (næsten) alt deles og kommenteres. Et like er ikke lig med synes godt om. Det betyder blot, at jeg har set din post.

Videospil og e-sport er hot blandt de digitalt indfødte. Efterskoler er begyndt at oprette e-sports-klasser, og det danske team Astralis går sin sejrsgang internationalt. De unge er også en del af den nye Folkeskole, hvor leg og læring er to sider af samme sag.

Derfor kan du overveje, om du vil bruge gamification som en del af din Employer Branding og tiltrækning af nye medarbejdere, men også som en del af din onboardingproces.

Digitalt indfødte

De digitalt indfødte unge bruger ikke de fysiske rammer som en præmis for en samtale. For de digitale unge er det tiden, som er afgørende. Det har Søren Schultz Hansen, som er selvstændig erhvervsforsker , og ekstern lektor ved Copenhagen Business School, givet et godt foredrag om:

Når de digitale unge er til stede i tid, så betyder det implicit, at det kan foregå på flere forskellige platforme, da vi fysisk kun kan være ét sted af gangen. Men det betyder til gengæld også, at  de digitalt indfødte er gode til at multitaske.

Men spørger du hjerneforsker Albert Gjedde, så kan vi risikere, at de unge i generation Z bliver socialt inkompetente.

De digitale unge er alt andet lige mere impulsive. De kan være lige så hurtige til at sende en sms, som andre personer taler. De er derfor hurtige til at reagere i skrift. En dialog kører derfor eksempelvis via ‘Facebook Messenger’, og denne chat adfærd er med til at skærpe deres reaktionstid. I mange år har det været god latin at tænke før du taler, og nogle vil måske mene at Donald Trump er en kende for impulsiv, men uanset hvad man mener om Donald Trump, så er han del af vores moderne samtid.

Men Danmark er ikke ved at få en generation af Donald Trump juniorer eller lookalikes . For de danske digitalt indfødte reagerer rationelt. De unge i generation Z lever ud fra devisen: Hvis man venter, så bliver man ikke en del af chatten, eller succesen. Forstår du at integrere denne præmis på jobbet, så har du en god hjørnesten at bygge ud fra, når du gerne vil tilbyde job til de digitale unge.

Digitalt unge på job

Du skal derfor ikke være bekymret, når du sidder til et møde på arbejdspladsen, og ser at en af de yngre medarbejdere, ikke lytter efter, men sidder med øjnene fast forankret på smartphonen. Denne unge medarbejdere kan sagten være ved at finde baggrundsviden til at komme med et kvalificeret spørgsmål, eller være ved at chatte med en kollega, så denne kollega ikke går i stå med en igangværende opgave.

Det er en klar fejlopfattelse at tro, at de unge blot sidder og hygger sig på de sociale medier i arbejdstiden. De unge hygger sig også på de sociale medier, men er der nogen på din arbejdsplads, som kan være 100% fokuseret hele arbejdsdagen uden at tale med kollegaer, drikke kaffe eller ryge?

Gen Z og karriere

De unge har altid haft uendelig mange muligheder, og det er med til at stresse en del af de unge. I dag findes der ikke én uddannelse, men nærmere et uddannelsesmæssigt udgangspunkt, hvorudfra der er et væld af kombinationsmuligheder, idet de unge vælger fag og retning hen ad vejen.

Du skal ikke give de unge en gulerod om at blive partner om 20 år. I dag handler det om at give belønninger i den nære fremtid og sætte mål for drømme, som er realistiske under den forudsætning, at der gøres en seriøs indsats fra de unges side.

Som udgangspunkt er regler og faste rammer dræbende for iGenerationens motivation, men det betyder ikke, at du ikke må sætte rammer. For generation Z søger en spændende bane at spille på samtidig med, at der er en god træner og boddy i form af en leder, som er sympatisk. Denne viden kan det være en fordel at få kommunikeret ud til de unge, så de unge begynder at drømme om at arbejde for dig.

En faldgrube er derfor, alt andet lige, og du får det ualmindelig svært, hvis du forventer, at du kan få alle talenterne blot ved at skabe nogle få touchpoints – kun ét år før, at de unge bliver færdige med deres uddannelse. Det er alt for sent. Du skal langt tidligere skabe en drøm hos de unge, om at arbejde i din virksomhed, ellers følger de unge blot deres drøm: At arbejde for en af dine konkurrenter.

Simon Sinek fortæller ikke specifikt om Gen Z, men om millennials, som vil give dig et godt hint om, hvad det kræver for at tiltrække iGenerationen, og motiverer de unge i hverdagen på arbejdspladsen:

Ung og iværksætter

Iværksætteri er det nye sort. En del studerende har deres egen virksomhed, ved siden af deres studie. Generation Z tænker internationalt, så kan du i dit job skabe rammer, hvor iværksætteri og globalisering indgår, så er du rigtig godt kørende.

Du skal derfor overveje, om den fysiske messe er fremtiden for din virksomhed. De unge søger i højere grad fleksibilitet, og vil være mere tiltrukket af ikke, at skulle pendle hen til en fysisk messe for at og høre mere om deres fremtidsmuligheder. Det kan du læse mere om her: Fremtidens messe er online.

Vil du gerne vide mere, eller få konkret sparring til, hvordan du bedst muligt kommunikerer med og tiltrækker de unge til netop din arbejdsplads, så kan du gøre det let, ved at kontakte mig her: Ole Holdgaard, specialist i Employer Branding